Sytuacja Polaków pracujących w Norwegii

Pracodawcy w Norwegii kładą również poważne postulowania, swoim spodziewanym podwładnym przede każdym lingwistyczne. Rodziny nie widzące chociażby w zasadniczym obrębie języka angielskiego albo Norwega mają szczupłe szanse na zatrudnienie.

Rodziny z wyższym kształceniem, wyszukujące porządnej i prestiżowej zatrudnienia muszą poznać wyśmienicie język norweski. Tego postulatu nie muszą często realizować najwybitniej rewidowani eksperci. Przystają do nich medycy, informatycy albo niektórzy inżynierowie. Bardzo wiele gości zastanawia się nad wyjazdem do zatrudnienia na platformach wiertniczych. Jest to bardzo uciążliwe, jednak i bardzo zacnie opłacalne pochwycenie. Niepojedynczo jednakże o robotę w tym odcinku. Przeszukiwani są wykwalifikowani robotnicy. Ażeby sądzić o zatrudnienia na architektury, trzeba wypełniać kilkanaście specjalistycznych biegów. Jest to zatrudnienie bardzo porządnie płatna, a to określa, że zarezerwowana jest głównie dla Norweskich. Nie jest to sektor, który znosi na niedobór dłoni do pracy.

W Norwegii nawet do segregowania żąda się praktyki języka. Do zatrudnienia nieodzowni są też, a może nawet przede wszelkim fachmani potrafiące pomóc przy znalezieniu ropy naftowej, rybacy w przemyśle rybnym, rodziny wiedzące język w turystyce, budowlańcy w budownictwie. Ogromną okazję na znajdowanie pracy mają też leśnicy bardzo konieczni ze względu na znaczne zalesienie placu mają podwładni leśni, z czujności na sąsiedztwo morza marynarze i reprezentanci różnych współzawodnictw morskich. Prawowita posada w Norwegii jest także pod dostatkiem dla studentów także w charakterze Au-pair. Ogłoszenia zatrudnienia w Norwegii znajdą się w branżowych portalach internetowych a także w poniedziałkowych opublikowaniach gazet.

Norweski zbyt zatrudnienia jest bardzo przyciągający dla robotników z Polski. Permanentnie notujemy bardzo masowe zamiłowanie naszych ziomków wyjazdem na północ. Jeśli chodzi o sam przemysł stoczniowy, to do jesieni 2014 r. za pośrednictwem naszej spółki wykryło zatrudnienie około 120 pracowników dedykowanych do zatrudnienia w stoczniach na gruncie Norwegii. Najczęściej poszukiwano spawaczy i monterów kadłubów morskich. Trzecim co do famy nastawieniem był hydraulik rurociągów. Jeśli chodzi o potrzebowania położone przed tego rodzaju współpracownikami, to w każdym przypadku najważniejszym kryterium egzystowało udokumentowane zaświadczeniami zatrudnienia przynajmniej trzyletnie doświadczenie zatrudnienia na analogicznym nastawieniu a także zdolności praktyczne, które egzystowały przez nas sprawdzane na etapie sprawdzianów rzeczowych.

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.